Loading...
7 weeks of summer
Outings
Pre summer fun
7 weeks of summer

Entertainment

40

Art with Granny G.E. Saturday morning from 9 to 11am...

Ngày Đăng : 02/06/2018
Every Saturday morning come join us for our Arts and Craft time with Granny Jo!
36

Saturday morning Arts and Crafts (9am to 11am)...

Ngày Đăng : 30/05/2018
This last event with SILOAM group at G.E.E. was fantastic, great job everyone and thanks for all the attention...
23

Nở rộ sân chơi giáo trí cho trẻ em

Ngày Đăng : 04/05/2016
Sân chơi giáo trí nở rộ, cho trẻ em cơ hội tiếp cận những mô hình giải trí hiện đại và được trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau. Đây cũng trở thành điểm vui chơi cuối tuần cho cả gia đình, trong lúc con vui chơi, phụ huynh cũng nhận...

GREEN ENERGY EDUCATION JSC - NĂNG LƯỢNG XANH