Loading...
7 weeks of summer
Outings
Pre summer fun
7 weeks of summer

Tin tức & Sự kiện

Khoá học hè “Đột phá bản thân” - “Break out of yourself”

Ngày Đăng : 30/04/2019 - 243 lượt xem

Tham gia khoá học, đồng nghĩ với việc bé tham gia một môi trường thuần tiếng Anh, môi trường đó sẽ giúp bé nâng cao khả năng trong tiếng Anh giao tiếp cũng như tiếng Anh học thuật. Với thời gian học 8 tuần, tương ứng với 8 chuyên đề được lựa chọn sẽ giúp cho bé nhận thức rõ ràng hơn và thực hành một lối sống năng động, cân bằng và khoẻ mạnh theo nghĩa rộng nhất của nó

Xem thêm
G.E KIDS ENGLISH CLUB - SATURDAYS 9 - 10h30 (17.08.2018)
School Year 2018/2019 begins August, 20th 2018 We welcome you! (30.06.2018)
1st week of pre summer classes in Phu Nhuan, we welcome summer... (06.06.2018)
Art with Granny G.E. Saturday morning from 9 to 11am... (02.06.2018)
Saturday morning Arts and Crafts (9am to 11am)... (30.05.2018)
Wonderful Park outing! Every Tuesday morning. Very fun! (19.06.2018)
Many English Programs For the young and old! Welcome... (17.06.2018)
Hướng về Biển với chương trình DAILY TOURS-DAILY LIFE " Biển và cuộc sống " .Thứ 7, ngày 25/06/2016 (22.06.2016)
Nhìn lại hoạt động " DAILY TOURS - DAILY LIFE " ngày 11/06/2016 | Một ngày là nông dân (15.06.2016)
Tư duy chiến lược " Ngụ binh ư nông " của chương trình DAILY TOURS - DAILY LIFE Thứ 7-18/06/2016 (15.06.2016)

GREEN ENERGY EDUCATION JSC - NĂNG LƯỢNG XANH