Loading...
7 weeks of summer
Outings
Pre summer fun
7 weeks of summer

Tin tức & Sự kiện

Art with Granny G.E. Saturday morning from 9 to 11am...

Ngày Đăng : 02/06/2018 - 898 lượt xem

Art with Granny Jo is a whole lot of fun. All of the children, from the young ones to the very old ones focuse on the designs.

Above Mr. Anthony with a group of children aged 3 to 8.

Mrs. Mai with a group of chldren aged 9 to 13

These guys are a lot of fun!

Đang kiểm tra một cách của công việc


Đây là một đặc biệt.

And something healthy.

Xem thêm
Khoá học hè “Đột phá bản thân” - “Break out of yourself” (30.04.2019)
G.E KIDS ENGLISH CLUB - SATURDAYS 9 - 10h30 (17.08.2018)
School Year 2018/2019 begins August, 20th 2018 We welcome you! (30.06.2018)
1st week of pre summer classes in Phu Nhuan, we welcome summer... (06.06.2018)
Saturday morning Arts and Crafts (9am to 11am)... (30.05.2018)
Wonderful Park outing! Every Tuesday morning. Very fun! (19.06.2018)
Many English Programs For the young and old! Welcome... (17.06.2018)
Hướng về Biển với chương trình DAILY TOURS-DAILY LIFE " Biển và cuộc sống " .Thứ 7, ngày 25/06/2016 (22.06.2016)
Nhìn lại hoạt động " DAILY TOURS - DAILY LIFE " ngày 11/06/2016 | Một ngày là nông dân (15.06.2016)
Tư duy chiến lược " Ngụ binh ư nông " của chương trình DAILY TOURS - DAILY LIFE Thứ 7-18/06/2016 (15.06.2016)

GREEN ENERGY EDUCATION JSC - NĂNG LƯỢNG XANH